Vòng bi cầu 2 dãy bi

deep-groove-ball-bearing-heavy-load-category-icon

Vòng Bi Cầu hai dãy bi NSK (Double-Row Deep Groove Ball Bearings)

Cấu trúc và hoạt động của vòng bi cầu 2 dãy bi tương ứng với một cặp vòng bi cầu 1 dãy bi. Do có kết cấu đặc thù 2 dãy bi, vòng bi này không nên sử dụng ở những vị trí đòi hỏi sử dụng vòng bi cầu tự lựa. Vòng cách thường được làm bằng đồng (M cage) hoặc bằng nhựa Polyamide 66 được tăng cường sợi thủy tinh (TNG cage). Với nắp nhựa, chúng có thể hoạt động ở nhiệt độ lên đến 120ºC

Dãy số trên vòng bi thường là: 42xx 43xx

 • NSK 4218Deep-Groove-Ball-Bearings-Double-Row--Bore-10-–-90-mm

  Vòng bi NSK 4218, Bạc đạn NSK 4218 – 90 x 160 x 40mm

  Hàng chính hãng, giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7, vui lòng liên hệ 0911341313 để được tư vấn tốt nhất !
  + Đường kính trong vòng bi (d): 90 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 160 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 40 mm

 • NSK 4217Deep-Groove-Ball-Bearings-Double-Row--Bore-10-–-90-mm

  Vòng bi NSK 4217, Bạc đạn NSK 4217 – 85 x 150 x 36mm

  Hàng chính hãng, giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7, vui lòng liên hệ 0911341313 để được tư vấn tốt nhất !
  + Đường kính trong vòng bi (d): 85 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 150 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 36 mm

 • NSK 4216Deep-Groove-Ball-Bearings-Double-Row--Bore-10-–-90-mm

  Vòng bi NSK 4216, Bạc đạn NSK 4216 – 80 x 140 x 33mm

  Hàng chính hãng, giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7, vui lòng liên hệ 0911341313 để được tư vấn tốt nhất !
  + Đường kính trong vòng bi (d): 80 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 140 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 33 mm

 • NSK 4315_1Deep-Groove-Ball-Bearings-Double-Row--Bore-10-–-90-mm

  Vòng bi NSK 4315, Bạc đạn NSK 4315 – 75 x 160 x 55mm

  Hàng chính hãng, giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7, vui lòng liên hệ 0911341313 để được tư vấn tốt nhất !
  + Đường kính trong vòng bi (d): 75 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 160 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 55 mm

 • NSK 4215Deep-Groove-Ball-Bearings-Double-Row--Bore-10-–-90-mm

  Vòng bi NSK 4215, Bạc đạn NSK 4215 – 75 x 130 x 31mm

  Hàng chính hãng, giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7, vui lòng liên hệ 0911341313 để được tư vấn tốt nhất !
  + Đường kính trong vòng bi (d): 75 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 130 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 31 mm

 • NSK 4214Deep-Groove-Ball-Bearings-Double-Row--Bore-10-–-90-mm

  Vòng bi NSK 4214, Bạc đạn NSK 4214 – 70 x 125 x 31mm

  Hàng chính hãng, giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7, vui lòng liên hệ 0911341313 để được tư vấn tốt nhất !
  + Đường kính trong vòng bi (d): 70 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 125 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 31 mm

 • NSK 4314Deep-Groove-Ball-Bearings-Double-Row--Bore-10-–-90-mm

  Vòng bi NSK 4314, Bạc đạn NSK 4314 – 70 x 150 x 51mm

  Hàng chính hãng, giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7, vui lòng liên hệ 0911341313 để được tư vấn tốt nhất !
  + Đường kính trong vòng bi (d): 70 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 150 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 51 mm

 • NSK 4213Deep-Groove-Ball-Bearings-Double-Row--Bore-10-–-90-mm

  Vòng bi NSK 4213, Bạc đạn NSK 4213 – 65 x 120 x 31mm

  Hàng chính hãng, giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7, vui lòng liên hệ 0911341313 để được tư vấn tốt nhất !
  + Đường kính trong vòng bi (d): 65 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 120 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 31 mm

 • NSK 4313-IMG_4477Deep-Groove-Ball-Bearings-Double-Row--Bore-10-–-90-mm

  Vòng bi NSK 4313, Bạc đạn NSK 4313 – 65 x 140 x 48mm

  Hàng chính hãng, giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7, vui lòng liên hệ 0911341313 để được tư vấn tốt nhất !
  + Đường kính trong vòng bi (d): 65 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 140 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 48 mm

 • NSK 4212Deep-Groove-Ball-Bearings-Double-Row--Bore-10-–-90-mm

  Vòng bi NSK 4212, Bạc đạn NSK 4212 – 60 x 110 x 28mm

  Hàng chính hãng, giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7, vui lòng liên hệ 0911341313 để được tư vấn tốt nhất !
  + Đường kính trong vòng bi (d): 60 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 110 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 28 mm

 • NSK 4312Deep-Groove-Ball-Bearings-Double-Row--Bore-10-–-90-mm

  Vòng bi NSK 4312, Bạc đạn NSK 4312 – 60 x 130 x 46mm

  Hàng chính hãng, giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7, vui lòng liên hệ 0911341313 để được tư vấn tốt nhất !
  + Đường kính trong vòng bi (d): 60 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 130 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 46 mm

 • Vòng bi NSK 4211, Bạc đạn NSK 4211 , NSK 4211 J, NSK 4211BTNG, NSK 4211TNG, NSK 4211-BTNG, NSK 4211-TNG, NSK-4211BTNG, NSK-4211TNG, 4211BTNG-NSK, 4211TNG-NSK, NSK 4211 BTNG, NSK 4211 TNG, 4211 NSK , 4211NSKDeep-Groove-Ball-Bearings-Double-Row--Bore-10-–-90-mm

  Vòng bi NSK 4211, Bạc đạn NSK 4211 – 55 x 100 x 25mm

  Hàng chính hãng, giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7, vui lòng liên hệ 0911341313 để được tư vấn tốt nhất !
  + Đường kính trong vòng bi (d): 55 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 100 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 25 mm

 • Vòng bi NSK 4311 Bạc đạn NSK 4311 , NSK 4311J, NSK 4311BTNG, NSK 4311TNG, NSK 4311-BTNG, NSK 4311-TNG, NSK-4311BTNG, NSK-4311TNG, 4311BTNG-NSK, 4311TNG-NSK, NSK 4311 BTNG, NSK 4311 TNG, 4311 NSK , 4311NSKDeep-Groove-Ball-Bearings-Double-Row--Bore-10-–-90-mm

  Vòng bi NSK 4311, Bạc đạn NSK 4311 – 55 x 120 x 43mm

  Hàng chính hãng, giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7, vui lòng liên hệ 0911341313 để được tư vấn tốt nhất !
  + Đường kính trong vòng bi (d): 55 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 120 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 43 mm

 • Vòng bi NSK 4310, Bạc đạn NSK 4310 , NSK 4310J, NSK 4310BTNG, NSK 4310TNG, NSK 4310-BTNG, NSK 4310-TNG, NSK-4310BTNG, NSK-4310TNG, 4310BTNG-NSK, 4310TNG-NSK, NSK 4310 BTNG, NSK 4310 TNG, 4310 NSK , 4310NSKDeep-Groove-Ball-Bearings-Double-Row--Bore-10-–-90-mm

  Vòng bi NSK 4310, Bạc đạn NSK 4310 – 50 x 110 x 40mm

  Hàng chính hãng, giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7, vui lòng liên hệ 0911341313 để được tư vấn tốt nhất !
  + Đường kính trong vòng bi (d): 50 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 110 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 40 mm

 • Vòng bi NSK 4210, Bạc đạn NSK 4210 , NSK 4210 J, NSK 4210BTNG, NSK 4210TNG, NSK 4210-BTNG, NSK 4210-TNG, NSK-4210BTNG, NSK-4210TNG, 4210BTNG-NSK, 4210TNG-NSK, NSK 4210 BTNG, NSK 4210 TNG, 4210 NSK , 4210NSKDeep-Groove-Ball-Bearings-Double-Row--Bore-10-–-90-mm

  Vòng bi NSK 4210, Bạc đạn NSK 4210 – 50 x 90 x 23mm

  Hàng chính hãng, giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7, vui lòng liên hệ 0911341313 để được tư vấn tốt nhất !
  + Đường kính trong vòng bi (d): 50 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 90 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 23 mm

 • Vòng bi NSK 4309, Bạc đạn NSK 4309 , NSK 4309J, NSK 4309BTNG, NSK 4309TNG, NSK 4309-BTNG, NSK 4309-TNG, NSK-4309BTNG, NSK-4309TNG, 4309BTNG-NSK, 4309TNG-NSK, NSK 4309 BTNG, NSK 4309 TNG, 4309 NSK , 4309NSKDeep-Groove-Ball-Bearings-Double-Row--Bore-10-–-90-mm

  Vòng bi NSK 4309, Bạc đạn NSK 4309 – 45 x 100 x 36mm

  Hàng chính hãng, giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7, vui lòng liên hệ 0911341313 để được tư vấn tốt nhất !
  + Đường kính trong vòng bi (d): 45 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 100 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 36 mm

 • Vòng bi NSK 4209, Bạc đạn NSK 4209 , NSK 4209 J, NSK 4209BTNG, NSK 4209TNG, NSK 4209-BTNG, NSK 4209-TNG, NSK-4209BTNG, NSK-4209TNG, 4209BTNG-NSK, 4209TNG-NSK, NSK 4209 BTNG, NSK 4209 TNG, 4209 NSK , 4209NSKDeep-Groove-Ball-Bearings-Double-Row--Bore-10-–-90-mm

  Vòng bi NSK 4209, Bạc đạn NSK 4209 – 45 x 85 x 23mm

  Hàng chính hãng, giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7, vui lòng liên hệ 0911341313 để được tư vấn tốt nhất !
  + Đường kính trong vòng bi (d): 45 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 85 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 23 mm

 • Vòng bi NSK 4308, Bạc đạn NSK 4308 , NSK 4308J, NSK 4308BTNG, NSK 4308TNG, NSK 4308-BTNG, NSK 4308-TNG, NSK-4308BTNG, NSK-4308TNG, 4308BTNG-NSK, 4308TNG-NSK, NSK 4308 BTNG, NSK 4308 TNG, 4308 NSK , 4308NSKVòng bi NSK 4308, Bạc đạn NSK 4308 , NSK 4308J, NSK 4308BTNG, NSK 4308TNG, NSK 4308-BTNG, NSK 4308-TNG, NSK-4308BTNG, NSK-4308TNG, 4308BTNG-NSK, 4308TNG-NSK, NSK 4308 BTNG, NSK 4308 TNG, 4308 NSK , 4308NSK

  Vòng bi NSK 4308, Bạc đạn NSK 4308 – 40 x 90 x 33mm

  Hàng chính hãng, giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7, vui lòng liên hệ 0911341313 để được tư vấn tốt nhất !
  + Đường kính trong vòng bi (d): 40 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 90 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 33 mm

 • Vòng bi NSK 4208, Bạc đạn NSK 4208 , NSK 4208 J, NSK 4208BTNG, NSK 4208TNG, NSK 4208-BTNG, NSK 4208-TNG, NSK-4208BTNG, NSK-4208TNG, 4208BTNG-NSK, 4208TNG-NSK, NSK 4208 BTNG, NSK 4208 TNG, 4208 NSK , 4208NSKDeep-Groove-Ball-Bearings-Double-Row--Bore-10-–-90-mm

  Vòng bi NSK 4208, Bạc đạn NSK 4208 – 40 x 80 x 23mm

  Hàng chính hãng, giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7, vui lòng liên hệ 0911341313 để được tư vấn tốt nhất !
  + Đường kính trong vòng bi (d): 40 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 80 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 23 mm

 • Deep-Groove-Ball-Bearings-Double-Row--Bore-10-–-90-mm

  Vòng bi NSK 4307, Bạc đạn NSK 4307 – 35 x 80 x 31mm

  Hàng chính hãng, giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7, vui lòng liên hệ 0911341313 để được tư vấn tốt nhất !
  + Đường kính trong vòng bi (d): 35 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 80 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 31 mm

 • Vòng bi NSK 4207, Bạc đạn NSK 4207, NSK 4207J, NSK 4207BTNG, NSK 4207TNG, NSK 4207-BTNG, NSK 4207-TNG, NSK-4207BTNG, NSK-4207TNG, 4207BTNG-NSK, 4207TNG-NSK, NSK 4207 BTNG, NSK 4207 TNG, 4207 NSK , 4207NSKDeep-Groove-Ball-Bearings-Double-Row--Bore-10-–-90-mm

  Vòng bi NSK 4207, Bạc đạn NSK 4207 – 35 x 72 x 23mm

  Hàng chính hãng, giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7, vui lòng liên hệ 0911341313 để được tư vấn tốt nhất !
  + Đường kính trong vòng bi (d): 35 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 72 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 23 mm

 • Vòng bi NSK 4306, Bạc đạn NSK 4306, NSK 4306BTNG, NSK 4306TNG, NSK 4306-BTNG, NSK 4306-TNG, NSK-4306BTNG, NSK-4306TNG, 4306BTNG-NSK, 4306TNG-NSK, NSK 4306 BTNG, NSK 4306 TNG, 4306 NSK , 4306NSKDeep-Groove-Ball-Bearings-Double-Row--Bore-10-–-90-mm

  Vòng bi NSK 4306, Bạc đạn NSK 4306 – 30 x 72 x 27mm

  Hàng chính hãng, giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7, vui lòng liên hệ 0911341313 để được tư vấn tốt nhất !
  + Đường kính trong vòng bi (d): 30 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 72 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 27 mm

 • Vòng bi NSK 4206, Bạc đạn NSK 4206, NSK 4206BTNG, NSK 4206TNG, NSK 4206-BTNG, NSK 4206-TNG, NSK-4206BTNG, NSK-4206TNG, 4206BTNG-NSK, 4206TNG-NSK, NSK 4206 BTNG, NSK 4206 TNG, 4206 NSK , 4206NSKDeep-Groove-Ball-Bearings-Double-Row--Bore-10-–-90-mm

  Vòng bi NSK 4206, Bạc đạn NSK 4206 – 30 x 62 x 20mm

  Hàng chính hãng, giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7, vui lòng liên hệ 0911341313 để được tư vấn tốt nhất !
  + Đường kính trong vòng bi (d): 30 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 62 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 20 mm

 • Vòng bi NSK 4305, Bạc đạn NSK 4305, NSK 4305BTNG, NSK 4305-BTNG, NSK-4305BTNG, 4305BTNG-NSK, NSK 4305 BTNG, 4305 NSK , 4305NSK

  Vòng bi NSK 4305, Bạc đạn NSK 4305 – 25 x 62 x 24mm

  Hàng chính hãng, giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7, vui lòng liên hệ 0911341313 để được tư vấn tốt nhất !
  + Đường kính trong vòng bi (d): 25 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 62 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 24 mm