Vòng bi tang trống chặn trục

Vòng bi tang trống chặn trục NSK (Spherical Thrust Roller Bearings)

NSK Spherical Thrust Roller Bearings catalogVòng bi tang trống chặn trục NSK có mặt lăn hình cầu ở vòng trên và vòng dưới. Các con lăn hình tang trống được lắp với một góc nghiêng 45o. Nhờ mặt lăn là mặt cầu nên những vòng bi này có khả năng tự lựa tôt. Cấu tạo này giúp chúng có khả năng chịu tải trọng dọc trục rât lớn và chịu tải hướng tâm vừa phải.
NSK thường sử dụng vòng cách bằng đồng liền khối hay bằng thép dập cho dòng bạc đạn này.
Các ứng dụng của Vòng bi tang trống chặn trục:
_Bạc đạn máy bơm giếng sâu.
_Vòng bi trong máy đùn nhựa.
_ Ổ bi Máy bơm ly tâm loại lớn.
Dãy số trên vòng bi thường là: 292xx, 293xx, 294xx