Vòng bi chặn

Vòng bi chặn NSK (Thrust Ball Bearings)

nsk-thrust-ball-bearings-catalog-2kindVòng bi chặn NSK có kết cấu bao gồm vòng trên, vòng dưới, cụm con lăn và vòng cách đặt ở giữa. Dòng bạc đạn này thường gồm hai dạng: Vòng bi chặn một hướng (Single-Direction) và vòng bi chặn hai hướng (Double-Direction).

Vòng bi chặn một hướng chỉ có thể chịu lực tác dụng từ một hướng. Phần vòng đỡ gắn vào trục gọi là vòng trong (shaft washer). Phần vòng đỡ được gắn vào đế giữ vòng bi được gọi là vòng ngoài (housing washer).

Vòng bi chặn trục hai hướng có thể chịu lực tác dụng từ hai hướng. Các bạc đạn này và có ba vòng đỡ. Trong đó vòng ở giữa được gắn cô định vào trục. Hai vòng còn lại được lắp ghép với thân ổ.

Thép dập thường được sử dụng làm vòng cách cho các ổ bi nhỏ. Với các vòng bi lớn, NSK sử dụng vòng cách bằng đồng thau gia công liền khối. .
Bạc đạn chặn NSK thường được sử dụng trong: Cần trục, bàn xoay.v.v… Dãy số trên vòng bi thường thấy là: 511xx, 512xx, 513xx, 514xx,522xx, 523xx, 524xx