Vòng bi chặn

 • VÒNG BI NSK 51205, BẠC ĐẠN NSK 51205, NSK-51205, NSK51205, 51205NSK, 51205-NSK Ổ bi NSK 51205, Vòng bi chặn NSK 51205, Bạc đạn chà NSK 51205

  VÒNG BI NSK 51205, BẠC ĐẠN NSK 51205 – 25 x 47 x 15mm

  Hàng chính hãng, giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7, vui lòng liên hệ 0911341313 để được tư vấn tốt nhất !
  + Đường kính trong vòng bi (d): 25 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 47 mm
  + Độ dày vòng bi (T): 15 mm

 • Thông số kỹ thuật VÒNG BI NSK 51105, BẠC ĐẠN NSK 51105, NSK-51105, NSK51105, 51105NSK, 51105-NSK Ổ lăn NSK 51105, Ổ bi NSK 51105, Vòng bi chặn NSK 51105

  VÒNG BI NSK 51105, BẠC ĐẠN NSK 51105 – 25 x 42 x 11mm

  Hàng chính hãng, giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7, vui lòng liên hệ 0911341313 để được tư vấn tốt nhất !
  + Đường kính trong vòng bi (d): 25 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 42 mm
  + Độ dày vòng bi (T): 11 mm

 • VÒNG BI NSK 52305, BẠC ĐẠN NSK 52305, NSK-52305, NSK52305, 52305NSK, 52305-NSK Vòng bi chà 2 dãy bi NSK 52305, Bạc đạn chà 2 dãy bi NSK 52305VÒNG BI NSK 52305, BẠC ĐẠN NSK 52305, NSK-52305, NSK52305, 52305NSK, 52305-NSK Vòng bi chà 2 dãy bi NSK 52305, Bạc đạn chà 2 dãy bi NSK 52305

  VÒNG BI NSK 52305, BẠC ĐẠN NSK 52305 – 20 x 52 x 34mm

  Hàng chính hãng, giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7, vui lòng liên hệ 0911341313 để được tư vấn tốt nhất !
  + Đường kính trong vòng bi (d): 20 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 52 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 34 mm

 • VÒNG BI NSK 54305, BẠC ĐẠN NSK 54305, NSK-54305, NSK54305, 54305NSK, 54305-NSK, NSK 54305U Vòng bi chà 2 dãy bi NSK 54305, Bạc đạn chà 2 dãy bi NSK 54305VÒNG BI NSK 54305, BẠC ĐẠN NSK 54305, NSK-54305, NSK54305, 54305NSK, 54305-NSK Vòng bi chà 2 dãy bi NSK 54305, Bạc đạn chà 2 dãy bi NSK 54305

  VÒNG BI NSK 54305, BẠC ĐẠN NSK 54305 – 20 x 52 x 34mm

  Hàng chính hãng, giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7, vui lòng liên hệ 0911341313 để được tư vấn tốt nhất !
  + Đường kính trong vòng bi (d2): 20 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 52 mm
  + Độ dày vòng bi (T1): 37.6 mm

 • VÒNG BI NSK 54205, BẠC ĐẠN NSK 54205, NSK-54205, NSK54205, 54205NSK, 54205-NSK

  VÒNG BI NSK 54205, BẠC ĐẠN NSK 54205 20 x 50 x 36 mm

  Hàng chính hãng, giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7, vui lòng liên hệ 0911341313 để được tư vấn tốt nhất !
  + Đường kính trong vòng bi (d2): 20 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D3): 50 mm
  + Độ dày vòng bi (T7): 36 mm

 • VÒNG BI NSK 52205, BẠC ĐẠN NSK 52205, NSK-52205, NSK52205, 52205NSK, 52205-NSKThông số kỹ thuật VÒNG BI NSK 52205, BẠC ĐẠN NSK 52205, NSK-52205, NSK52205, 52205NSK, 52205-NSK

  VÒNG BI NSK 52205, BẠC ĐẠN NSK 52205 – 20 x 47 x 28mm

  Hàng chính hãng, giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7, vui lòng liên hệ 0911341313 để được tư vấn tốt nhất !
  + Đường kính trong vòng bi (d2): 20 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 47 mm
  + Độ dày vòng bi (T1): 28 mm

 • Vòng bi NSK 53204, NSK 53204U, NSK 53204-U,53204U-NSK, NSK-53204-U, NSK 53204 U, NSK53204U, NSK53204, Bạc đạn NSK 53204Vòng bi NSK 53204, NSK 53204U, NSK 53204-U,53204U-NSK, NSK-53204-U, NSK 53204 U, NSK53204U, NSK53204, Bạc đạn NSK 53204

  Vòng bi NSK 53204, Bạc đạn NSK 53204 – 20 x 42 x 17mm

  Hàng chính hãng, giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7, vui lòng liên hệ 0911341313 để được tư vấn tốt nhất !
  + Đường kính trong vòng bi (d): 20 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 42 mm
  + Độ dày vòng bi (T): 17 mm

 • Vòng bi NSK 51204, NSK-51204, NSK51204, 51204-NSK, 51204NSK, Bạc đạn NSK 51204Vòng bi NSK 51204, NSK-51204, NSK51204, 51204-NSK, 51204NSK, Bạc đạn NSK 51204

  Vòng bi NSK 51204, Bạc đạn NSK 51204 – 20 x 40 x 14 mm

  Hàng chính hãng, giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7, vui lòng liên hệ 0911341313 để được tư vấn tốt nhất !
  + Đường kính trong vòng bi (d): 20 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 40 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 14 mm

 • Vòng bi NSK 51104, NSK-51104, NSK51104, 51104-NSK, 51104NSK, Bạc đạn NSK 51104Vòng bi NSK 51104, NSK-51104, NSK51104, 51104-NSK, 51104NSK, Bạc đạn NSK 51104

  Vòng bi NSK 51104, Bạc đạn NSK 51104 – 20 x 35 x 10mm

  Hàng chính hãng, giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7, vui lòng liên hệ 0911341313 để được tư vấn tốt nhất !
  + Đường kính trong vòng bi (d): 20 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 35 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 10 mm

 • Vòng bi NSK 53203U, Bạc đạn NSK 53203UVòng bi NSK 53203U, Bạc đạn NSK 53203U

  Vòng bi NSK 53203U, Bạc đạn NSK 53203U – 17 x 38 x 15mm

  Hàng chính hãng, giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7, vui lòng liên hệ 0911341313 để được tư vấn tốt nhất !
  + Đường kính trong vòng bi (d): 17 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 38 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 15 mm

 • Vòng bi NSK 53203, Bạc đạn NSK 53203Vòng bi NSK 53203, Bạc đạn NSK 53203

  Vòng bi NSK 53203, Bạc đạn NSK 53203 – 17 x 35 x 12mm

  Hàng chính hãng, giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7, vui lòng liên hệ 0911341313 để được tư vấn tốt nhất !
  + Đường kính trong vòng bi (d): 17 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 35 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 12 mm

 • Vòng bi NSK 51103, Vòng bi NSK-51103, Bạc đạn NSK 51103Vòng bi NSK 51103, Vòng bi NSK-51103, Bạc đạn NSK 51103

  Vòng bi NSK 51103, Bạc đạn NSK 51103 – 17 x 30 x 9mm

  Hàng chính hãng, giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7, vui lòng liên hệ 0911341313 để được tư vấn tốt nhất !
  + Đường kính trong vòng bi (d): 17 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 30 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 9 mm

 • Vòng bi NSK 54405, NSK 54405U, NSK54405, NSK54405U, NSK-54405, NSK-54405U, Bạc đạn NSK 54405NSK 52202 54202 U 52204 54204 U 52405 54405 U52205 54205 U 52305 54305 U 52406 54406 U catalog

  Vòng bi NSK 54405, Bạc đạn NSK 54405 – 15 x 62 x 55mm

  Hàng chính hãng, giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7, vui lòng liên hệ 0911341313 để được tư vấn tốt nhất !
  + Đường kính trong vòng bi (d): 15 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 62 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 55 mm

 • Vòng bi NSK 54204, NSK 54204U, NSK54204, NSK54204U, NSK-54204, NSK-54204U, Bạc đạn NSK 54204NSK 52202 54202 U 52204 54204 U 52405 54405 U52205 54205 U 52305 54305 U 52406 54406 U catalog

  Vòng bi NSK 54204, Bạc đạn NSK 54204 U – 15 x 42 x 32mm

  Hàng chính hãng, giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7, vui lòng liên hệ 0911341313 để được tư vấn tốt nhất !
  + Đường kính trong vòng bi (d): 15 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 42 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 32 mm

 • Vòng bi NSK 54202, NSK 54202U, NSK54202, NSK54202U, NSK-54202, NSK-54202U, Bạc đạn NSK 54202NSK 52202 54202 U 52204 54204 U 52405 54405 U52205 54205 U 52305 54305 U 52406 54406 U catalog

  Vòng bi NSK 54202, Bạc đạn NSK 54202 U – 10 x 32 x 22mm

  Hàng chính hãng, giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7, vui lòng liên hệ 0911341313 để được tư vấn tốt nhất !
  + Đường kính trong vòng bi (d): 10 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 32 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 22 mm

 • Vòng bi NSK 52204, NSK 52204U, NSK52204, NSK52204U, NSK-52204, NSK-52204U, Bạc đạn NSK 52204Vòng bi NSK 52204, NSK 52204U, NSK52204, NSK52204U, NSK-52204, NSK-52204U, Bạc đạn NSK 52204

  Vòng bi NSK 52204, Bạc đạn NSK 52204 – 15 x 40 x 26mm

  Hàng chính hãng, giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7, vui lòng liên hệ 0911341313 để được tư vấn tốt nhất !
  + Đường kính trong vòng bi (d): 15 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 40 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 26 mm

 • Vòng bi NSK 53202, NSK 53202U, NSK53202, NSK53202U,Bạc đạn NSK 53202Vòng bi NSK 53202, NSK 53202U, NSK53202, NSK53202U,Bạc đạn NSK 53202

  Vòng bi NSK 53202, Bạc đạn NSK 53202 – 15 x 35 x 15mm

  Hàng chính hãng, giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7, vui lòng liên hệ 0911341313 để được tư vấn tốt nhất !
  + Đường kính trong vòng bi (d): 15 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 35 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 15 mm

 • Vòng bi NSK 51202, NSK51202, 51202NSK, Bạc đạn NSK 51202NSK 51100, NSK 51200, NSK 51101, NSK 51201, NSK 51102, NSK 51202, NSK 51103, NSK 51203, NSK 51104, NSK 51204 CATALOG

  Vòng bi NSK 51202, Bạc đạn NSK 51202 – 15 x 32 x 12mm

  Hàng chính hãng, giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7, vui lòng liên hệ 0911341313 để được tư vấn tốt nhất !
  + Đường kính trong vòng bi (d): 15 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 32 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 12 mm

 • Vòng bi NSK 51102, NSK51102, 51102NSK, Bạc đạn NSK 51102Vòng bi NSK 51102, NSK51102, 51102NSK, Bạc đạn NSK 51102

  Vòng bi NSK 51102, Bạc đạn NSK 51102 – 15 x 28 x 9mm

  Hàng chính hãng, giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7, vui lòng liên hệ 0911341313 để được tư vấn tốt nhất !
  + Đường kính trong vòng bi (d): 15 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 28 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 9 mm

 • Vòng bi NSK 53201,NSK53201, 53201NSK, 53201 NSK, Bạc đạn NSK 53201NSK 51100, 51200, 51101, 51201, 51101, 51103, 51203, 51104, 51204, 51105, 51205, 53200 U, 53201 U, 53202 U, 53203 U, 53204 U, 53205 U Catalog

  Vòng bi NSK 53201, Bạc đạn NSK 53201 – 12 x 30 x 13mm

  Hàng chính hãng, giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7, vui lòng liên hệ 0911341313 để được tư vấn tốt nhất !
  + Đường kính trong vòng bi (d): 12 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 30 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 13 mm

 • Vòng bi NSK 51201 , NSK51201 , 51201NSK , 51201 NSK , Bạc đạn NSK 51201NSK 51100, 51200, 51101, 51201, 51101, 51103, 51203, 51104, 51204, 51105, 51205, 53200 U, 53201 U, 53202 U, 53203 U, 53204 U, 53205 U Catalog

  Vòng bi NSK 51201, Bạc đạn NSK 51201 – 12 x 28 x 11mm

  Hàng chính hãng, giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7, vui lòng liên hệ CTY TNHH VÒNG BI VĨNH CƯỜNG – 0911341313 để được tư vấn tốt nhất !
  + Đường kính trong vòng bi (d): 12 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 28 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 11 mm

 • Vòng bi NSK 51101 , NSK51101 , 51101NSK , 51101 NSK , Bạc đạn NSK 51101Vòng bi NSK 51101 , NSK51101 , 51101NSK , 51101 NSK , Bạc đạn NSK 51101

  Vòng bi NSK 51101, Bạc đạn NSK 51101 – 12 x 26 x 9mm

  Hàng chính hãng, giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7, vui lòng liên hệ CTY TNHH VÒNG BI VĨNH CƯỜNG – 0911341313 để được tư vấn tốt nhất !
  + Đường kính trong vòng bi (d): 12 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 26 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 9 mm

 • Vòng bi NSK 52202 , NSK52202 , 52202NSK , 52202 NSK , Bạc đạn NSK 52202Vòng bi NSK 52202 , NSK52202 , 52202NSK , 52202 NSK , Bạc đạn NSK 52202

  Vòng bi NSK 52202, Bạc đạn NSK 52202 – 10 x 32 x 22mm

  Hàng chính hãng, giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7, vui lòng liên hệ CTY TNHH VÒNG BI VĨNH CƯỜNG – 0911341313 để được tư vấn tốt nhất !
  + Đường kính trong vòng bi (d): 10 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 32 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 22 mm

 • Vòng bi NSK 53200 , NSK 53200U , NSK53200, NSK53200U , 53200 NSK, 53200U NSK , Bạc đạn NSK 53200NSK 51100, 51200, 51101, 51201, 51101, 51103, 51203, 51104, 51204, 51105, 51205, 53200 U, 53201 U, 53202 U, 53203 U, 53204 U, 53205 U Catalog

  Vòng bi NSK 53200U, Bạc đạn NSK 53200U – 10 x 28 x 13mm

  Hàng chính hãng, giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7, vui lòng liên hệ 0911341313 để được tư vấn tốt nhất !
  + Đường kính trong vòng bi (d): 10 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 28 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 13 mm