Vòng bi kim

Vòng bi kim NSK (Needle Roller Bearings)

nsk-needle-roller-bearings-catalogVòng bi kim NSK chứa nhiều con lăn có chiều dài gấp 3 đến 10 lần đường kính của chúng. Các con lăn này thường có đường kính nhỏ hơn 5mm. Hệ quả là tỷ lệ giữa đường kính ngoài vòng bi với đường kính tròn nội vòng bi nhỏ. Chính điều này giúp các ổ lăn bi kim có tải hướng kính khá cao.

Vòng bi kim có nhiều dạng khác nhau và nhiều loại trong số đó không có vòng trong. Bạc đạn bi kim dạng drawn-cup có vòng ngoài làm bằng thép dập còn dạng solid có vòng ngoài được đúc gia công bằng máy.

Dòng sản phẩm này còn có những thiết kế chỉ  gồm có tổ hợp con lăn và vòng cách mà không có vòng ngoài lẫn vòng trong. Vòng cách đa số vòng làm bằng thép dập. Đặc biệt hơn, có một số bạc đạn bi kim còn không có vòng cách.

No products were found matching your selection.