Vòng bi cầu tự lựa

nsk-self-aligning-ball-bearings-categoryVòng bi cầu tự lựa – Self-Aligning Ball Bearings

Vòng bi cầu tự lựa NSK được thiết kế với hai dãy bi. Vòng trong có hai rãnh bi. Vòng ngoài có mặt lăn hình cầu với tâm mặt cầu trùng với trục của ổ. Do đó trục của vòng trong, bi và vòng cách có thể xoay quanh tâm mà không gây ra ứng lực phụ tải nào. Điều này giúp vòng bi vẫn hoạt động ngay cả khi trục vòng bi bị lệch một góc nhỏ nào đó. Góc lệch này có thể do máy móc vận hành làm xê dịch trục hoặc hộp chứa. Ngoài ra, việc lắp sai trục vòng bi cũng tạo góc lệch. Vòng bi này thường có một tapered bore để tháo lắp bằng adapter sleeve.
Dòng bạc đạn này có góc tự lựa theo thiết kế là từ 4o tới 7o.
Dãy số trên vòng bi : 12xx, 13xx, 22xx, 23xx

 • NSK 2321SELF-ALIGNING BALL BEARINGS Bore Diameter 75 - 110 mm 1215 2215 1315 2315 1216 2216 1316 2316 1217 2217 1317 2317 1218 2218 1318 2318 1219 2219 1319 2319 1220 2220 1320 2320 1221 2221 1321 2321 1222 2222 1322 2322 Catalog

  Vòng bi NSK 2321, Bạc đạn NSK 2321 – 105 x 225 x 77mm

  Hàng chính hãng, giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7, vui lòng liên hệ 0911341313 để được tư vấn tốt nhất !
  + Đường kính trong vòng bi (d): 105 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 225 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 77 mm

 • NSK 1321SELF-ALIGNING BALL BEARINGS Bore Diameter 75 - 110 mm 1215 2215 1315 2315 1216 2216 1316 2316 1217 2217 1317 2317 1218 2218 1318 2318 1219 2219 1319 2319 1220 2220 1320 2320 1221 2221 1321 2321 1222 2222 1322 2322 Catalog

  Vòng bi NSK 1321, Bạc đạn NSK 1321 – 105 x 225 x 49mm

  Hàng chính hãng, giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7, vui lòng liên hệ 0911341313 để được tư vấn tốt nhất !
  + Đường kính trong vòng bi (d): 105 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 225 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 49 mm

 • NSK 2221

  Vòng bi NSK 2221, Bạc đạn NSK 2221 – 105 x 190 x 50mm

  Hàng chính hãng, giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7, vui lòng liên hệ 0911341313 để được tư vấn tốt nhất !
  + Đường kính trong vòng bi (d): 105 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 190 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 50 mm

 • NSK 1221SELF-ALIGNING BALL BEARINGS Bore Diameter 75 - 110 mm 1215 2215 1315 2315 1216 2216 1316 2316 1217 2217 1317 2317 1218 2218 1318 2318 1219 2219 1319 2319 1220 2220 1320 2320 1221 2221 1321 2321 1222 2222 1322 2322 Catalog

  Vòng bi NSK 1221, Bạc đạn NSK 1221 – 105 x 190 x 36mm

  Hàng chính hãng, giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7, vui lòng liên hệ 0911341313 để được tư vấn tốt nhất !
  + Đường kính trong vòng bi (d): 105 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 190 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 36 mm

 • NSK 2320SELF-ALIGNING BALL BEARINGS Bore Diameter 75 - 110 mm 1215 2215 1315 2315 1216 2216 1316 2316 1217 2217 1317 2317 1218 2218 1318 2318 1219 2219 1319 2319 1220 2220 1320 2320 1221 2221 1321 2321 1222 2222 1322 2322 Catalog

  Vòng bi NSK 2320, Bạc đạn NSK 2320 – 100 x 215 x 73mm

  Hàng chính hãng, giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7, vui lòng liên hệ 0911341313 để được tư vấn tốt nhất !
  + Đường kính trong vòng bi (d): 100 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 215 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 73 mm

 • NSK 2220SELF-ALIGNING BALL BEARINGS Bore Diameter 75 - 110 mm 1215 2215 1315 2315 1216 2216 1316 2316 1217 2217 1317 2317 1218 2218 1318 2318 1219 2219 1319 2319 1220 2220 1320 2320 1221 2221 1321 2321 1222 2222 1322 2322 Catalog

  Vòng bi NSK 2220, Bạc đạn NSK 2220 – 100 x 180 x 46mm

  Hàng chính hãng, giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7, vui lòng liên hệ 0911341313 để được tư vấn tốt nhất !
  + Đường kính trong vòng bi (d): 100 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 180 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 46 mm

 • NSK 1320

  Vòng bi NSK 1320, Bạc đạn NSK 1320 – 100 x 215 x 47mm

  Hàng chính hãng, giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7, vui lòng liên hệ 0911341313 để được tư vấn tốt nhất !
  + Đường kính trong vòng bi (d): 100 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 215 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 47 mm

 • NSK 1220SELF-ALIGNING BALL BEARINGS Bore Diameter 75 - 110 mm 1215 2215 1315 2315 1216 2216 1316 2316 1217 2217 1317 2317 1218 2218 1318 2318 1219 2219 1319 2319 1220 2220 1320 2320 1221 2221 1321 2321 1222 2222 1322 2322 Catalog

  Vòng bi NSK 1220, Bạc đạn NSK 1220 – 100 x 180 x 34mm

  Hàng chính hãng, giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7, vui lòng liên hệ 0911341313 để được tư vấn tốt nhất !
  + Đường kính trong vòng bi (d): 100 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 180 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 34 mm

 • NSK 2319

  Vòng bi NSK 2319, Bạc đạn NSK 2319 – 95 x 200 x 67mm

  Hàng chính hãng, giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7, vui lòng liên hệ 0911341313 để được tư vấn tốt nhất !
  + Đường kính trong vòng bi (d): 95 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 200 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 67 mm

 • NSK 1319SELF-ALIGNING BALL BEARINGS Bore Diameter 75 - 110 mm 1215 2215 1315 2315 1216 2216 1316 2316 1217 2217 1317 2317 1218 2218 1318 2318 1219 2219 1319 2319 1220 2220 1320 2320 1221 2221 1321 2321 1222 2222 1322 2322 Catalog

  Vòng bi NSK 1319, Bạc đạn NSK 1319 – 95 x 200 x 45mm

  Hàng chính hãng, giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7, vui lòng liên hệ 0911341313 để được tư vấn tốt nhất !
  + Đường kính trong vòng bi (d): 95 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 200 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 45 mm

 • NSK 2219NSK 2219_2

  Vòng bi NSK 2219, Bạc đạn NSK 2219 – 95 x 170 x 43mm

  Hàng chính hãng, giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7, vui lòng liên hệ 0911341313 để được tư vấn tốt nhất !
  + Đường kính trong vòng bi (d): 95 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 170 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 43 mm

 • NSK 1219NSK 1219_1

  Vòng bi NSK 1219, Bạc đạn NSK 1219 – 95 x 170 x 32mm

  Hàng chính hãng, giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7, vui lòng liên hệ 0911341313 để được tư vấn tốt nhất !
  + Đường kính trong vòng bi (d): 95 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 170 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 32 mm

 • NSK 2318-IMG_5037SELF-ALIGNING BALL BEARINGS Bore Diameter 75 - 110 mm 1215 2215 1315 2315 1216 2216 1316 2316 1217 2217 1317 2317 1218 2218 1318 2318 1219 2219 1319 2319 1220 2220 1320 2320 1221 2221 1321 2321 1222 2222 1322 2322 Catalog

  Vòng bi NSK 2318, Bạc đạn NSK 2318 – 90 x 190 x 64mm

  Hàng chính hãng, giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7, vui lòng liên hệ 0911341313 để được tư vấn tốt nhất !
  + Đường kính trong vòng bi (d): 90 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 190 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 64 mm

 • NSK 2218NSK 2218_2

  Vòng bi NSK 2218, Bạc đạn NSK 2218 – 90 x 160 x 40mm

  Hàng chính hãng, giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7, vui lòng liên hệ 0911341313 để được tư vấn tốt nhất !
  + Đường kính trong vòng bi (d): 90 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 160 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 40 mm

 • NSK 1318SELF-ALIGNING BALL BEARINGS Bore Diameter 75 - 110 mm 1215 2215 1315 2315 1216 2216 1316 2316 1217 2217 1317 2317 1218 2218 1318 2318 1219 2219 1319 2319 1220 2220 1320 2320 1221 2221 1321 2321 1222 2222 1322 2322 Catalog

  Vòng bi NSK 1318, Bạc đạn NSK 1318 – 90 x 190 x 43mm

  Hàng chính hãng, giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7, vui lòng liên hệ 0911341313 để được tư vấn tốt nhất !
  + Đường kính trong vòng bi (d): 90 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 190 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 43 mm

 • NSK 1218SELF-ALIGNING BALL BEARINGS Bore Diameter 75 - 110 mm 1215 2215 1315 2315 1216 2216 1316 2316 1217 2217 1317 2317 1218 2218 1318 2318 1219 2219 1319 2319 1220 2220 1320 2320 1221 2221 1321 2321 1222 2222 1322 2322 Catalog

  Vòng bi NSK 1218, Bạc đạn NSK 1218 – 90 x 160 x 30mm

  Hàng chính hãng, giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7, vui lòng liên hệ 0911341313 để được tư vấn tốt nhất !
  + Đường kính trong vòng bi (d): 90 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 160 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 30 mm

 • NSK 2317SELF-ALIGNING BALL BEARINGS Bore Diameter 75 - 110 mm 1215 2215 1315 2315 1216 2216 1316 2316 1217 2217 1317 2317 1218 2218 1318 2318 1219 2219 1319 2319 1220 2220 1320 2320 1221 2221 1321 2321 1222 2222 1322 2322 Catalog

  Vòng bi NSK 2317, Bạc đạn NSK 2317 – 85 x 180 x 60mm

  Hàng chính hãng, giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7, vui lòng liên hệ 0911341313 để được tư vấn tốt nhất !
  + Đường kính trong vòng bi (d): 85 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 180 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 60 mm

 • NSK 1317SELF-ALIGNING BALL BEARINGS Bore Diameter 75 - 110 mm 1215 2215 1315 2315 1216 2216 1316 2316 1217 2217 1317 2317 1218 2218 1318 2318 1219 2219 1319 2319 1220 2220 1320 2320 1221 2221 1321 2321 1222 2222 1322 2322 Catalog

  Vòng bi NSK 1317, Bạc đạn NSK 1317 – 85 x 180 x 41mm

  Hàng chính hãng, giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7, vui lòng liên hệ 0911341313 để được tư vấn tốt nhất !
  + Đường kính trong vòng bi (d): 85 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 180 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 41 mm

 • NSK 2217SELF-ALIGNING BALL BEARINGS Bore Diameter 75 - 110 mm 1215 2215 1315 2315 1216 2216 1316 2316 1217 2217 1317 2317 1218 2218 1318 2318 1219 2219 1319 2319 1220 2220 1320 2320 1221 2221 1321 2321 1222 2222 1322 2322 Catalog

  Vòng bi NSK 2217, Bạc đạn NSK 2217 – 85 x 150 x 36mm

  Hàng chính hãng, giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7, vui lòng liên hệ 0911341313 để được tư vấn tốt nhất !
  + Đường kính trong vòng bi (d): 85 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 150 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 36 mm

 • NSK 1217SELF-ALIGNING BALL BEARINGS Bore Diameter 75 - 110 mm 1215 2215 1315 2315 1216 2216 1316 2316 1217 2217 1317 2317 1218 2218 1318 2318 1219 2219 1319 2319 1220 2220 1320 2320 1221 2221 1321 2321 1222 2222 1322 2322 Catalog

  Vòng bi NSK 1217, Bạc đạn NSK 1217 – 85 x 150 x 28mm

  Hàng chính hãng, giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7, vui lòng liên hệ 0911341313 để được tư vấn tốt nhất !
  + Đường kính trong vòng bi (d): 85 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 150 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 28 mm

 • NSK 2316SELF-ALIGNING BALL BEARINGS Bore Diameter 75 - 110 mm 1215 2215 1315 2315 1216 2216 1316 2316 1217 2217 1317 2317 1218 2218 1318 2318 1219 2219 1319 2319 1220 2220 1320 2320 1221 2221 1321 2321 1222 2222 1322 2322 Catalog

  Vòng bi NSK 2316, Bạc đạn NSK 2316 – 80 x 170 x 58mm

  Hàng chính hãng, giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7, vui lòng liên hệ 0911341313 để được tư vấn tốt nhất !
  + Đường kính trong vòng bi (d): 80 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 170 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 58 mm

 • NSK 1316SELF-ALIGNING BALL BEARINGS Bore Diameter 75 - 110 mm 1215 2215 1315 2315 1216 2216 1316 2316 1217 2217 1317 2317 1218 2218 1318 2318 1219 2219 1319 2319 1220 2220 1320 2320 1221 2221 1321 2321 1222 2222 1322 2322 Catalog

  Vòng bi NSK 1316, Bạc đạn NSK 1316 – 80 x 170 x 39mm

  Hàng chính hãng, giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7, vui lòng liên hệ 0911341313 để được tư vấn tốt nhất !
  + Đường kính trong vòng bi (d): 80 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 170 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 39 mm

 • NSK 2216SELF-ALIGNING BALL BEARINGS Bore Diameter 75 - 110 mm 1215 2215 1315 2315 1216 2216 1316 2316 1217 2217 1317 2317 1218 2218 1318 2318 1219 2219 1319 2319 1220 2220 1320 2320 1221 2221 1321 2321 1222 2222 1322 2322 Catalog

  Vòng bi NSK 2216, Bạc đạn NSK 2216 – 80 x 140 x 33mm

  Hàng chính hãng, giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7, vui lòng liên hệ 0911341313 để được tư vấn tốt nhất !
  + Đường kính trong vòng bi (d): 80 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 140 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 33 mm

 • NSK 1216SELF-ALIGNING BALL BEARINGS Bore Diameter 75 - 110 mm 1215 2215 1315 2315 1216 2216 1316 2316 1217 2217 1317 2317 1218 2218 1318 2318 1219 2219 1319 2319 1220 2220 1320 2320 1221 2221 1321 2321 1222 2222 1322 2322 Catalog

  Vòng bi NSK 1216, Bạc đạn NSK 1216 – 80 x 140 x 26mm

  Hàng chính hãng, giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7, vui lòng liên hệ 0911341313 để được tư vấn tốt nhất !
  + Đường kính trong vòng bi (d): 80 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 140 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 26 mm